Μήνυμα του Προέδρου ΣΥΝ.ΠΑ. Καμπόλη Δημήτριο για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας-image-9 Μήνυμα του Προέδρου ΣΥΝ.ΠΑ. Καμπόλη Δημήτριο για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας-image-10 Μήνυμα του Προέδρου ΣΥΝ.ΠΑ. Καμπόλη Δημήτριο για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας-image-11 Μήνυμα του Προέδρου ΣΥΝ.ΠΑ. Καμπόλη Δημήτριο για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας-image-12 Μήνυμα του Προέδρου ΣΥΝ.ΠΑ. Καμπόλη Δημήτριο για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας-image-13

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Προστασίας,

ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.) και Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών-Εσόδων & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φυλής κ. Δημήτριος Καμπόλης, δήλωσε τα εξής:

«Η Πολιτική Προστασία αποτελεί ένα θεσμό με ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους –φυσικούς και τεχνολογικούς – λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα το 1995, καθιερώθηκε θεσμικά η Πολιτική Προστασία με την ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ως παγκόσμια ημέρα Πολιτικής Προστασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας έχει καθιερωθεί η 1η Μαρτίου.

Με την ευκαιρία της σημερινής μέρας οφείλω να υπογραμμίσω ότι ως Πολιτεία πρέπει να προβούμε συνολικά σε  επανεξέταση της Πολιτικής Προστασίας ως προς την προετοιμασία, την πρόληψη και την άμεση επέμβαση για  κάθε είδους φυσικούς κινδύνους »