Ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων με την επωνυμία "Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας (Σ.Υ.Ν.Π.Α)" αποτελείται από τους :