Όργανα Διοίκησης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

                                        ΜΕΛΟΣ                                     ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ